Poligamija

Dobrodošli na blog za afirmaciju poligamije i pozitivnih ljudskih vrijednosti.

25.06.2009.

Bosanska praksa višeženstva

U Bosni i Hercegovini poligamni brakovi nisu bili nepoznata činjenica ali ni toliko raširena kao u nekim drugim dijelovima muslimanskog svijeta. Eugen Sladović prema Ibrahimu Džananoviću na osnovu popisa stanovništva od 10.10.1910. godine je donio tabelarni pregled poligamnih brakova u BiH. Prema statističkim podacima koje on iznosi najviše poligamnih brakova je u Bihaćkom okrugu a najmanje u Mostaru. Jedini poligami brak sa četiri žene registriran je u Bihaću.

U Tuzli je bilo 249 sklopljenih brakova sa dvije žene i 8 sa tri žene.

U Banja Luci 115 sklopljenih brakova sa 2 žene i dva sa 3 žene.

U Bihaću je bilo 571 sklopljeni brak sa 2 žene, 22 sa 3 i jedan brak sa 4 žene. Izraženo u procentima u Bihaću je bilo 12,19% poligamih brakova. U Travniku je bilo 69 sklopljenih brakova sa 2 žene, a nijedan sa 3 ili 4 žene. U Mostaru je bilo 56 poligamih brakova sa 2 žene i jedan sa 3. U Sarajevu je bilo 125 poligamih brakova sa 2 žene i 3 braka sa 3 žene.

http://muftiluk-tr.com.ba

01.05.2009.

POLIGAMIJA – PRAVILO ILI IZUZETAK ?

Poligamija ili višeženstvo u islamskom braku nije baš cesta tema o kojoj se u našim glasilima piše. Medutim, ta tema izazvala je burne reakcije u našim medijima nakon što je federalni poslanik u predstavnickom domu Mirsad Hasanic iz Maglaja, iskoristivši svoje poslanicko pravo, pokrenuo inicijativu o zakonskoj legalizaciji poligamije. Bh. mediji su to, uglavnom, prokomentarisali kao neprihvatljivu i retrogradnu inicijativu, a neki su je, s puno ironije, nastojali i ismijati.

“Ako se bojite da prema ženama sirotama necete biti pravedni, onda se ženite sa onim ženama koje su vam dopuštene, sa po dvije, sa po tri i sa po cetiri. A ako strahujete da necete pravedni biti, onda samo sa jednom; ili - eto vam onih koje posjedujete. Tako cete se najlakše nepravde sacuvati.” (En-Nisa’, 3.)
Islam kao univerzalni sistem življenja postavljen je prvenstveno radi covjeka. To je jedini realni i pozitivni sistem koji je podudaran s njegovom prirodom, sredinom, vremenom i prilikama u kojima on živi. Islam uzima covjeka u njegovoj realnosti i položaju na kojem se on nalazi, kako bi se s njim vinuo na najviši nivo. To je sistem koji vodi racuna o covjekovoj etici i cistoti kompletnog društva, ne dozvoljavajuci izgradnju materijalnog napretka uz narušavanje njegovih etickih vrijednosti.

U kontekstu islamske univerzalnosti treba promatrati i znacenje citiranog ajeta iz sure «En-Nisa'», koji govori o bitnom segmentu bracnog života muslimana i muslimanke. U prvom dijelu ajeta spominju se «žene sirotice» koje su ponekad bile meta njihovih staratelja, koji su, ženeci se njima, željeli pridobiti i njih i njihov imetak, nastojeci tako izbjeci davanje propisanog udadbenog dara (mehr). Tim povodom Uzvišeni je objavio spomenuti ajet kojim se zabranjuje brak staratelja sa šticenicom ukoliko on nece biti pravedan prema njoj. Ujedno im je naredeno da sklapaju brak s drugim ženama koje im odgovaraju, sa po dvije, sa po tri i sa po cetiri. Ovaj dio ajeta ima opce znacenje i odnosi se na sve muslimane. Njime se odreduje broj žena koji je muškarcu dozvoljen u islamskom braku i upravo ovim dijelom ajeta pozabavit cemo se u nastavku ovoga teksta.

Aktueliziranje poligamije
Buduci da živimo u Evropi koja s podozrenjem gleda na sve što dolazi sa islamskog istoka, pa tako i na ovaj šerijatski propis, ne iznenaduju takve reakcije. Medutim, u isto vrijeme, prateci programe naših elektronskih medija uocava se sistematsko protežiranje perverznih pojava koje su zahvatile «civilizirani svijet». TV-stanice, u najgledanijim terminima, gledateljstvu namecu teme o legalizaciji homoseksualizma, bluda i drugim nastranostima zbog kojih je Allah, dž.š., kako se navodi u Kur'anu, uništavao pojedine narode, kada su u tome svaku mjeru prevršili. Nažalost, svjedoci smo vremena kada se sistemski grijeh izdiže na nivo vrijednosti, dok se ono što je prirodno i u odredenim prilikama nužno, ismijava i apriori odbacuje. To je cijena našeg pridruživanja Evropi koja je vec davno zabranila poligamiju a legalizirala homoseksualizam, lezbijsku ljubav, prostituciju, a u nekim skandinavskim zemljama, zadnjih nekoliko godina aktuealizira se i pitanje braka sa odredenim životinjskim vrstama. Ponukani tom cinjenicom smatramo da smo obavezni, dokazima naše vjere, historijskim i pragmaticnim razlozima, bar djelimicno, osvijetliti ovaj dinski propis i približiti ga našoj javnosti, nadajuci se nagradi Uzvišenog koji je u svojoj Knjizi kazao: «Ko poštiva Allahove propise – znak je cestita srca.» i «Ko poštiva Allahove svetinje, uživace milost Gospodara svoga.» (El-Hadždž, 32, 30.)

Islam i poligamija
Poligamija nije izum islamskog svjetonazora. Ona je postojala mnogo prije pojave posljednjeg Allahovog Poslanika, s.a.v.s., medu svim istocnim narodima: Židovima, Perzijancima, Arapima itd. U islamu su potpuno ravnopravni monogamni i poligamni brak. Islam ne potice poligamiju nego je samo ogranicio njen broj i, u isto vrijeme, propisao uvjete za njeno prakticiranje. Islam, samo u kontinuitetu, nastavlja ono što je bio propis i u ranijim religijama. Nema nijedne religije koja mu je prethodila a da zabranjuje poligamni brak, jer to nije odluka bilo kojeg pojedinca, vlade ili parlamenta, vec zapovijest Gospodara svjetova. Stoga oni narodi koji su prihvatili islam, prihvatanjem poligamije nisu dobili ništa novo.

Povijesni uzroci poligamije
Protivnici ove islamske odredbe kazace kako je to pojava iz patrijarhalnog sistema i vremena kad je muškarac imao dominantnu ulogu nad ženom. Ako je tako, zašto je zapadnjaci nikada nisu prihvatili, buduci da patrijarhat nije bio ogranicen samo na Istok.
Zapadnjakinja je prije pola stoljeca bila najnesretnija žena na svijetu. Cak se i u pogledu onog što je iskljucivo njeno, zahtijevalo da to nadgleda njezin muž. Zapadnjaci sami priznaju da je u srednjem vijeku ženi na Istoku bilo daleko bolje nego ženi na Zapadu. Gustav Le Bon piše: «U danima islamske civilizacije ženama je bio dat isti položaj i status koje su evropske žene imale tek puno vremena nakon toga. To znaci da se nakon viteškog ponašanja andaluzijskih Arapa taj primjer poceo širiti po Evropi...
Le Bon dalje navodi: «Obicaj monogamije u zapadnim zemljama je cista farsa i prazna formalnost koja je propisana jedino u pravnim knjigama, buduci da u stvarnom socijalnom životu nema ni traga od toga. Osim toga, poligamija je postojala na Istoku u zakonskom obliku, to znaci prihvacanje bracnog ugovora sa ženom i ocinskih obaveza prema njezinoj djeci, dok je na Zapadu ona bila pod okriljem hipokrizije i u nezakonitom obliku, u obliku upuštanja u intimne veze s prijateljicama i ljubavnicama, bez sklapanja bracnog ugovora sa ženom i bez ikakvih ocinskih obaveza prema njezinoj djeci.

Prakticni razlozi za poligamiju
Cuveni egipatski ucenjak i reformista Rešid Rida, braneci ovaj islamski stav u svom tefsiru, navodi nekoliko argumenata koji se ogledaju, uglavnom, u sljedecem:
- Veci broj žena u cijelom svijetu nego muškaraca, pa bi, u slucaju stroge monogamije, dio žena morao biti uskracen od prava na porodicni život i potomstvo.
- Muškarac može dobiti potomke tokom cijelog života (oko 100 godina), dok žena može samo u prvoj polovici svoga života (oko 50 godina).

- Historijski gledano, ne može se naci nijedan oblik društvene zajednice, a da u njoj nije bilo poligamije, što je prisutno i u slucaju vecine životinjskih vrsta.
- I zapadnjaci, izuzev vrlo malog procenta, žive u poligamiji, s tim što je ona nelegalna, jer se radi o bludu i prostituciji.
- Višeženstvo u predislamsko doba nije bilo ograniceno brojem, niti uslovljeno pravednošcu medu suprugama, a to sve islam zahtijeva.
- Ima slucajeva gdje je žena nerotkinja, pa višeženstvo dode kao pravo rješenje za takve porodice, kako bi i one imale potomstvo.
- Žena u periodu menstruacije ne može imati odnos sa muškarcem, što može potrajati i više dana, pa muškarac u tome periodu dolazi u iskušenje.
Naš istaknuti alim Mehmed-ef. Handžic, Allah mu se smilovao, napisao je u listu «El-Hidaje» (1938. god.) clanak pod naslovom «Prava žene u islamu», u kojem je odgovorio na prigovore islamu u vezi s pitanjem poligamije i Muhammedovog, a.s., višeženstva, gdje istice:
- Poligamija nije kulturni nazadak i nije smetnja napretku civilizacije.

- Islam priznaje ogranicenu poligamiju i uslovljava je pravednošcu prema svim suprugama.
- Poligamija je prirodna, dok je iskljuciva monogamija neprirodna.
- Statisticki podaci iz raznih zemalja svijeta pokazuju da je broj žena veci nego broj muškaraca, te da je broj udovica više nego duplo veci u odnosu na broj udovaca.
- Svrha braka je porod, a u poligamiji on je brojniji.
Svaki od navedenih razloga zahtijeva dodatno pojašnjenje, ali mi cemo se, ovom prilikom, zadržati samo na nekima.

Nesrazmjer u natalitetu
U casopisu Sukhan (godina 6, broj 11) dr. Zahra Khanalari prevela je clanak pod nazivom «Žena u politici i društvu», koji je izvorno publiciran i ilustriran u mjesecniku UNESCO-a. U tom se clanku navodi tvrdnja Ashleya Montagua da je priroda žene znanstveno superiornija nad prirodom muškarca. Kromozom X koji je vezan za ženski spol jaci je od kromozoma Y koji je vezan za muški spol. Posljedica toga je da je ženina dob duža od muškarceve. Žena je, opcenito, zdravija od muškarca. Veca je i njezina otpornost na bolest. Ona se uglavnom i brže oporavlja...
Do tog nesrazmjera, pored ostalog, dolazi i zbog poslova kojima se muškarac bavi u društvu, bez obzira kojem podneblju ili naciji pripadao. Historijski gledano, žrtve ratova, teških fizickih poslova, utapanja, sukobljavanja i dr. uglavnom su muškarci. Primjerice, smrtnost muškog spola u dva zadnja svjetska rata dosegla je brojku od sedamdeset miliona. Taj broj jednak je broju smrtnosti covjecanstva u ratovima posljednjih nekoliko stoljeca. Dodamo li tome i cinjenicu najnovijih ratova na Bliskom i Dalekom istoku, Africi, pa i našem okruženju, nemoguce je ne složiti se s nesrazmjerom nataliteta u korist ženske populacije.

Gdje je izlaz?
Ako smo svjesni te realnosti, kako je lijeciti? Da li je izlaz u slijeganju ramenima i zatvaranju ociju pred cinjenicama, ili ce se ti problemi, možda, riješiti sami od sebe, ako se opredijelimo iskljucivo za monogamni brak. Eliminacijom poligamije milioni žena ostat ce bez mogucnosti da se ikada udaju, zakljuce brak i osnuju porodicu. Dokumenti o ljudskim pravima i slobodama, pocevši od Univerzalne deklaracije pa do Evropske deklaracije o ljudskim pravima, deklarativno podjednako garantuju pravo na brak muškarcu i ženi, poput prava na slobodu, sigurnost, rad i dr. Unatoc proklamovanim pravima žena, zbog nesrazmjera u broju u odnosu na muškarce, milioni žena ne ostvare ovo pravo i ostaju neudate. U takvoj situaciji covjecanstvo se nalazi, kako tvrdi Sejjid Kutb, pred tri mogucnosti:

1. Da se svaki covjek sposoban za brak ženi s jednom ženom sposobnom za brak, a njih jedna ili više ostaje bez braka provodeci svoj život bez mogucnosti osjecaja draži muškarca i porodice.
2. Da se oženi svaki covjek sposoban za brak, samo sa jednom ženom u zakonski cistom braku, a da ima ljubavnicu i cini blud sa jednom ili više žena u društvu u kome je veci broj žena od broja muškaraca.
3. Da se žene svi sposobni muškarci ili neki od njih sa više žena i da ta druga žena upozna muškarca u zakonskom braku javno, a ne ni kao ljubavnica ili «prijateljica», nezakonito.

Prva mogucnost je nehumana i protuprirodna jer lišava ženu prava na brak. Pravo na brak je najprirodnije ljudsko pravo. Nijedna osoba ne bi trebalo da bude lišena tog prava, ni pod kakvom izlikom niti po bilo kojem osnovu. Pravo na brak je pravo koje svaki pojedinac može tražiti od svog društva, kao i pravo na rad, pravo na slobodu, obrazovanje i sl. U ma kakvom blagostanju žena živjela, ona je istinski nezadovoljna svojim životom bez muža. Hiljadu poslova, hiljadu zarada ne može zadovoljiti potrebu žene za prirodnim životom, bilo da se radi o njenim tjelesnim potrebama ili nagonu, potrebi duše ili intelekta za smirenjem i druženjem u porodici. Zar i muškarac ne nalazi posao i ne ostvaruje zaradu, ali mu to nije dovoljno, nego nastoji živjeti u porodici. Zar i ona nema želju i pravo za toplinom doma, za muškom blizinom i potomstvom koje ju cini sretnom. Svakako, i žena i muškarac isti su kada je o tom pitanju rijec, jer su od jedne vrste.

Druga mogucnost je protiv cistog islamskog stremljenja, protiv pravila islamske etike, kao i protiv interesa same žene. U tom slucaju žena se, donekle, tjelesno zadovoljava ali je takode lišena obiteljskog života koji je za nju važniji od zadovoljenja njezinih strasti. Ako se ženi uskrati obiteljsko okruženje, ona nipošto ne može, upuštanjem u promiskuitet i ljubavne veze, zadovoljiti cak ni u najmanjoj mjeri svoje materijalne i duhovne potrebe. Pravo na brak za muškarca znaci pravo na zadovoljenje instikta, pravo na ženu, partnera, suputnika dostojnog povjerenja i pravo na zakonitu djecu, ali za ženu pravo na brak znaci, osim svega spomenutog, i pravo na zaštitnika, muškarca pokrovitelja u kojeg se može pouzdati da ce mariti za njene osjecaje. Tu soluciju podržat ce je samo oni koji se suprotstavljaju Allahu i njegovim zakonima i zdravoj ljudskoj prirodi.

Treca mogucnost je ona koju je odabrao islam. Nju je odabrao kao uvjetnu povlasticu, da bi se suocio sa realnošcu u kojoj ne vrijedi slijeganje ramenima niti tupavo mirenje sa stvarnošcu. Nju je islam odabrao kao neizbježnu realnost s kojom ce se ljudi susretati dok budu živjeli na ovom svijetu. Rješava je tako što bi muškarac koji posjeduje potrebne finansijske, moralne i fizicke mogucnosti trebalo da prihvati brak sa više od jedne žene. Prva žena trebalo bi, u duhu islamske dobrodušnosti, za volju i ljubav svoje sestre u islamu, suosjecati s njenim problemom i podnijeti žrtvu. Ona bi trebalo da, drage volje, pristane na tu vrstu sudjelovanja u izgradnji islamske zgrade koja pociva na temeljima morala i cestitosti. Stoga bi prosvijecene muslimanke, svjesne tog problema, trebalo da podrže tu islamsku odredbu i ožive sunnet Allahova Poslanika, s.a.v.s., za cije oživljavanja on garantuje nagradu, svima onima koji taj sunnet budu prakticirali, bez umanjenja nagrade samim izvršiocima. U krajnjem slucaju višeženstvo bi se trebalo smatrati pravom žena koje su lišene muževa i obavezom muškaraca i udatih žena.

«Zaštitnici» prava žene
Niko ko pozna duh islama i njegovu težnju ne može reci da je poligamija potreba sama za sebe, da je to dopušteno bez nužnog prirodnog ili društvenog opravdanja, bez neke stvarne potrebe, da je to samo iz animalnog uživanja i potrebe za mijenjanjem žena... Višeženstvo je prijeka potreba koja se suocava sa problemom i koja ga rješava. Poligamija nije ostavljena na milost i nemilost strasti, bez uvjeta i ogranicenja u islamskom sistemu koji gleda licem u lice svakoj realnosti u životu.
Oponenti islamskom videnju poligamije kažu da u savremenom svijetu odnosi izmedu muža i žene pocivaju na uzajamnim pravima i obavezama zbog cega bi bilo teško da žena prihvati priznanje poligamije koliko bi bilo teško ocekivati od muškarca da toleriše suparnika u bracnim odnosima. Bez obzira na cinjenicu da je to netacna analogija, za rješenje problema viška žena u društvu, nije pronadeno ništa bolje od poligamije. Zatvaranje ociju pred tim socijalnim problemom i uzvikivanjem parola 'živjela monogamija i smrt poligamiji' ne nudi se izlaz.

Misionari zapadnjackog stila života nisu spremni da iznesu problem u njegovoj pravoj perspektivi i otvoreno kažu istinu. Oni su, zapravo, branitelji prostitucije i promiskuitetnog života. Opredjeljujuci se iskljucivo za monogamni brak, oni se deklaršu kao gorljivi zaštitnici prava žene, a, u biti, oni su uzurpatori njenog osnovnog prava.
One zajednice cije je spiritualno jamstvo prožeto pobožnošcu i cednošcu putem vodstva velikih božanskih religija riješile su taj problem putem poligamije, a zajednice kojima vrijednosti pobožnosti i kreposti previše ne znace, od tog su fenomena napravile sredstvo razbludnosti i propasti.

Osoba koja je lišena svojih prirodnih prava je živo bice, sposobno za sve reakcije koje živo bice može pokazati kada je u stanju lišenosti. To bice je ljudska duša sa svim mentalnim i emocionalnim spoznajama i psihickim kompleksima koji proizlaze iz neuspjeha. To je žena sa snagom ženske magije: Havina kci sa svim potencijalom da prevari Adema. Ne radi se o pšenicnom zrnu ili jecmu koji se mogu baciti u more kada ih ima više nego što je potrebno ili se mogu iz predostrožnosti pospremiti u skladište; to nije kuca ili soba da se može zakljucati kada nije potrebna. To je živo bice, ljudsko bice, žena; ona ce pokazati svoju cudesnu moc. Ona je spremna da se osveti socijalnom poretku svijeta. Ona ce kazati:
Reci cu ti istinu, ne mogu biti strpljiva
Dok drugi uživaju u hrani a ja ih gledam.
(...) Žene lišene kucnog života ucinit ce sve što je u njihovoj moci da zavedu muškarca koji ni u jednom pitanju kao u ovom nije tako kolebljiv i neodlucan.
Hoce li se tu stati? Ne! To ce u zagrljaj uhvatiti udate žene. Žene koje zateknu svoje muževe u stanju bracne nevjere, takode ce se odluciti da se osvete svojim muževima i razmišljat ce o svojoj nevjeri.

Epidemija nemorala
Historija kao uciteljica života, uci nas da su najmocniji narodi i civilizacije propadali ne zbog njihove ekonomske ili vojne nemoci, vec onda kada su se moralno srozali.
Ne može se reci da je distanciranje od poligamije jedini uzrok moralnoj anarhiji. Puno je razloga koji su vecinu društava u svijetu doveli na ivicu moralnog sunovrata, ali zasigurno je ignorisanje ove islamske odredbe uveliko doprinijelo njenom širenju. Ta pošast dobrano je zahvatila i bošnjacko društvo. Mislilo se da ce ratna stradanja u našoj zemlji doprinijeti moralnom procišcenju, medutim, utjecaji evropske kulture i nesrazmjeran broj žena i djevojaka koje su ostale bez mogucnosti udaje, doprinose ponašanju koje je suprotstavljeno Allahovim, dž.š., propisima.

Dakako da ne treba kriviti jedino ženu, možda nju treba ponajmanje osudivati, jer je za tu pojavu odgovorno više saucesnika. I društvena i Islamska zajednica, kao najodgovorniji faktori, nijemo posmatraju tu pojavu, iako su svjesni njenih štetnih ucinaka. Gotovo da nema ni osude a kamoli sistemskog rješavanja. Kada su jednog uglednog zvanicnika Islamske zajednice u TV-emisiji pitali šta on misli o višeženstvu u islamu i da li bi to on ucinio, odgovorio je: «To može uraditi samo pijan covjek, a kao što vidite ja nisam pijan.» Takvim izjavama potpomažu se džahili i pronositelji lošeg odgoja koji ismijavaju Allaha, dž.š., i Njegov zakon, zadovoljni i nagradeni s onih strana kojima je stalo da se spletkari protiv ove vjere. Bježanjem od problema ne rješava se problem nego ga samo produbljuje. Stoga, ukoliko nismo spremni doprinijeti afirmaciji nekog propisa nemojmo ga omalovažavati i destruktivno djelovati. Opravdanosti ove islamske povlastice ponekad su svjesniji muškarci i žene na Zapadu nego sami muslimani i muslimanke. Za kraj, poslušajmo šta o svemu tome kaže gospoda Ani Bizant, teozof:
«Zapad tvrdi da ne prihvata višeženstvo. Medutim, muškarci na Zapadu našli su nacina da zaobidu zakon i da održavaju seksualne odnose sa više žena i to bez odgovornosti koje traži zakonski brak.

Time im je omoguceno da odbace neželjene ljubavnice kad god im se prohtije, ne ostavljajuci joj drugi izbor nego da ode na ulicu i oda se javnoj i masovnoj prostituciji. Sudbina takve žene neuporediva je sa pozicijom žene koja je ušla u poligamni zakonski brak i koja, iako dijeli muža sa drugom ženom, uživa muževljevo starateljstvo, postaje majka, pa i nana u porodici. Kada nocu posmatram hiljade žena na našim ulicama uvjerena sam da Zapad mora uciti od islama i mora prestati kritikovati islam u vezi sa višeženstvom. Islam omogucava ženi u poligamnom braku da ima muža i djecu u svom krilu na legitiman nacin i sa svim dužnim poštovanjem. A to je mnogo bolje, sretnije, poštenije i dostojanstvenije za ženu od neizvjesnog i teškog samotnickog života u društvu i na ulici. Ona nosi njegovo nezakonito dijete, a zakon je uopce ne štiti.
Gospodaru naš, daruj nam Svoju milost i pruži nam u ovom našem postupku prisebnost. Amin!

Pisac: hfz. mr. Halil Mehtic
Izvor: Novi Horizonti
Br/str: 67

30.04.2009.

Čečenski predsjednik Kadirov zagovara poligamiju

Čečenski proruski predsjednik Ramzan Kadirov ohrabrivao je muškarce u toj muslimanskoj republici da uzmu više žena, u intervju koji je u ponedjeljak objavio vladin dnevni list Rosijskaja Gazeta.

"U Čečeniji ima više žena nego muškaraca. One treba da nađu svoje mjesto u životu", objasnio je čečenski lider.

"Naši običaji i naša vjera dozvoljavaju poligamiju. Ali ako neka mlada žena ili razvedena žena ima ljubavnika, nju i njenog partnera može da ubije njen brat", kazao je Kadirov i "zato je bolje biti druga ili treća supruga nego mrtva".

"Svima poručujem: ako imate želju i mogućnost, uzmite drugu suprugu", zaključio je 31-godišnji Kadirov koji ima samo jednu ženu, 28-godišnju Medinu, majku njihova dva sina i četiri kćerke.

Najmanje 10 posto čečenskih muškaraca imaju više od jedne žene.

Preuzeto sa: http://www.svevijesti.ba/

22.04.2009.

Humanitarna akcija - Kuća za Rabiju Hasičić

HITNO!!!

 

http://www.sarajevo-x.com/clanak/090419046

Imaju li vam  babe koje poznanike.. koje imaju građu za kućicu jednu malu..

 

Firme koje povremeno sadaku daju, ruke u okolici Zavidovica da ZARADE SEVAPA,

markica dvije na žiro račun. Šta god vam volje.

15 000 maraka još fali, većinom u građi.

Za sve bloggere po pola marke dati  mizerija.

Kopirajte ovo dalje i postavite na blogove.

Nije budaleština, no stvarno potrebština.

15.02.2009.

Kako muža učiniti sretnim i zadovoljnim

Ni jedno mjesto na svijetu se po ljepoti i rahatluku ne može porediti sa sretnom kućom. Gdje god putujemo i nađemo se, ne mozemo biti smireni kao u kuci nad kojom se razgranala sreca.
Sretna kuca je ona u kojoj nema svade niti prepirke, ona u kojoj se ne cuje ostar i okrutan govor, u kojoj nema zestokih kritika, u kojoj ukucani nalaze svoj mir, tisinu i smirenost. Odgovomost za stvaranje sretnog ambijenta pada na roditelje. U ovom članku zelim da izlozim kako supruga svojom pamecu, mudroscu i lijepim ophodenjem moze da usreći svog muza i time usreći svoju kucu.
1. Ne zaboravi da si ti odgovorna za srecu svog muza i svoje djece. Znaj da ce te zadovoljstvo tvoga muza uvesti u Dzennet. Boziji Poslanik  kaze: "Ona zena koja preseli s ovoga svijeta, a njen muz je njome zadovoljan, ući ce u Dzennet." (Ibn Madze, Tirmizi).


2. Ne opterecuj svoga supruga iznad njegovih mogucnosti. Ne sakupljaj svoje zelje i ne gomilaj zahtjeve na jednom mjestu. Tako ces opteretiti muza i otjerati ga od sebe. Ako budes insistirala na svojim mnogobrojnim zahtjevima, lahko se moze desiti da svi budu odbijeni i da ti istovremeno budes odbijena bez ikakvog kajanja i razmisljanja. Sjeti se sta je Omer b. Abdulaziz rekao svome sinu: "Bojim se da ljudima izlozim sve obaveze odjednom, pa da ih oni odbiju odjednom."
Alija prenosi da je Poslanik  kazao: "Doista, Allah voli prijatnu i komunikativnu zenu prema muzu, koja se kloni drugih." (Dejlemi)


 3. Ne trazi od njega da odjednom usvoji sve vrline i pozitivnosti koje bi htjela da on ima. Veoma je rijetko da neki covjek ima sve pozitivne osobine!
 

4. Kada se covjek ozeni zenom u sebi ima dragu sliku svoje zene onako kako ju je prvi put vidio. Ta slika u njemu ostaje cijelog zivota i nemoj je kvariti. Cuvaj svoju ljepotu i svjezinu, eleganciju i zdravlje, putenost pokreta i sladunjavost govora. Ne razgovaraj s njime grubim glasom! Ne ponavljaj ulicne izraze! Ako ne budes vodila racuna o ovim idealnim zenskim osobinama, tvoja slika u muzevljevim ocima bit ce srozana i bit ces daleko od predstave o divnoj zeni koju svaki covjek đeli za svoju suprugu. Opisujući dobru suprugu, Božiji Poslanik  kaZe: I kada pogledas u nju, to te raduje." (Ibn MadZe)
 
5. Cuvaj svoju vjeru. Oblači islamski hidzab i ne dozvoli da neko vidi dio tvoga tijela, makar na kratko. Tvome muzu je stalo do tebe i zeli da te vide samo oni kojima je to vjerom dozvoljeno.
Jedan covjek se ozenio djevojkom čiji hidžab i pobožnost su ga zadivili kada je svojoj drugarici u razgovoru odvratila: “Desit ce nam se samo ono sto nam je Allah propisao." Rekao joj je da ce je se uvijek sjećati u toj uzvisenoj slici - vjernice u Allaha, zadovoljne Njegovim odredenjem, privrzene visokim principima i čistim idejama. Neka tvoj muž u tebi vidi ovakvu zenu. Nemoj rusiti sliku u njegovom srcu i dusi. Uljepsaj se za njega prije nego sto dode kući navečer. Neka te vidi u najljepsem stanju. Obuci čistu, prigodnu odjecu. Upotrijebi miris koji on voli. Stavi oko vrata neku od ogrlica koju ti je poklonio. On voli da vidi na tebi svoje poklone. Ponasaj se kao da ides u posjetu nekoj drugarici ili rodaki.
 
6. Ne zapostavljaj svog muža zbog kućnih poslova. Nemoj da svi poslovi kuhanja, cišcenja i raspremanja nastupe kada on dode kući umoran i iserpljen. Vidi te samo u kuhinji, u odjeći za kuhanje i rad! Obavljaj te poslove u njegovom odsustvu.


7. Svoju kucu raspremi kako treba. Izmijeni raspored dnevne sobe s vremena na vrijeme. Upotrijebi svoj umjetnicki dar dok biras mjesto za levhe, ukrase i drugo.
 
8. Nemoj da te obuzima panika zbog rasplamsalih osjecanja, uzavrele ljubavi i snova na javi koje si osjecala prije braka. To se smiruje u braku i pretvara u tihu, stabilnu ljubav.
 
9. Covjek ima glavnu rijec u bracnoj vezi, a ti si odgovorna za uspjeh, podesnost i slaganje u braku. Bez obzira koliko si uspjesna u nauci, kulturi, polozaju ili vlasti - trazi utočiste u svome muzu i ne protivi mu se u misljenju. V odi računa, dok raspravljas s njime, da aktivno razmjenjujes misli. Plodonosna razmjena misljenja bolja je od njihove destruktivne polarizacije.
 
10. Daj do znanja muzu da učestvujes u njegovim osjecanjima, radostima i brigama. Neka se osjeca kao da zivi u mirnom okruzenju kako bi se posvetio poslu i stvaralastvu. Tako ce njegov zivot biti plodonosan.
 
11. Isprobaj koristan, sladak govor, svijetao osmijeh, osvjezavajucu salu i ozarenost. Nemoj biti tuzna i potistena. Izbjegavaj ruzan i beskoristan govor. Nemoj biti namrstena i utučena.
 
12. Pokazi muzu svoje umijece, izuzetnost i prednost nad drugim zenama. Tako ce ti on biti privrženiji. Ponosit ce se na tvoje lične osobine ako budes precizna u svemu sto radiš.
 
13. Nemoj gubiti vrijeme na telefonske razgovore sa svojim drugaricama, ni na čitanje casopisa koji pisu o glumcima i glumicama, pjevacima i pjevacicama. Ne traći vrijeme na citanje ljubavnih romana i mastarija. Takvih casopisa je mnogo u danasnje vrijeme, a mnogo je i zena koje vecinu svog vremena trose na te bezvrijedne, nemoralne casopise.
 
14. Izaberi one casopise koji ce koristiti tvom razumu i dusi, koji ce unaprijediti tvoje obrazovanje i koji ce ti pomoći da rijesiš neke probleme oko kuce ili djece.
 
15. Na televiziji gledaj ono sto ce ti koristiti i sto ce ti donijeti nova saznanja i iskustva. Ne gubi vrijeme na bezvrijedne serije i isprazne filmove.
 
16. Podstakni svog muza na sportsku i fizicku aktivnost van kuce. Hodaj s njime kada je to moguce i uzivajte u cistom vazduhu za vrijeme vikenda i kad god vam se ukaze prilika za to.
 
17. Odaberi odgovarajuCi trenutak za izlaganje i rjesavanje problema porodice. Jer, tesko je rijesiti problem prije nego sto muz krene na posao ujutru. Tada nedostaje vremena. Nemoj govoriti o problemima kada se vrati s posla umoran i iscrpljen. Najbolje vrijeme za analizu i rjesavanje problema je vece. Ne razgovaraj o problemima s djecom u njihovom prisustvu kako ne bi pomislila da predstavljaju tezak teret za tebe i muza ili da su uzrok vasim nesporazumima.
 
18. Nemoj muza na vratima docekivati s zalbama oko nevaznih stvari poput djecijeg placa. Ne trazi od njega da igra ulogu policajca među djecom - policajca koji treba uhvatiti optuzenog, suditi mu i kazniti ga.
 
19. Ne kritikuj muzevljevo ponasanje pred djecom. Niposto ne koristi neprikladne izraze koje ce djeca kasnije ponavljati, kao npr. "dosla je babaroga", "dosla je nevolja"...
 
20. Posebno se pazi pretjerivanja u ljubomori i kritici. Izbjegavaj postupke koji ce pobuditi njegovu ljubomoru i pomutiti mu misli. Abdullah b. Dzafer b. Ebu Talib je svoju kći savjetovao: "Cuvaj se ljubomore jer je ona kljuc razvoda. Cuvaj se pretjerane kritike jer to stvara mržnju."
 
21. Ne dozvoli da budes ljubomorna na suprugovu ljubav prema njegovoj majci ili ocu. Kako mozemo prihvatiti da supruga-muslimanka zapocne svoj zivot ljubomorom na muzevljevu ljubav prema njegovoj porodici? To je prirodna ljubav koja se ne dotice ljubavi prema zeni. Kako mozemo prihvatiti da zena-muslimanka od svoga muza zahtijeva da zapocne zivot nepokornoscu Allahu i Njegovom Poslaniku? Da bude nepokoran svojim roditeljima, da pokida rodbinske veze kako bi zeni udovoljio!?
Poslanik nam govori da ce se na ovaj način izmijeniti stanje i ponasanje muslimana u buducnosti i da ce "covjek biti pokoran zeni, a nepokoran majci; vjeran drugu, a osoran prema ocu!"
 
22. Ne prenosi svojima kucne probleme. Tako ces njih okrenuti protiv muza. Rijesi svoje probleme u saradnji s muzem.
 
23. Ne uzdiži se nad muzem ukoliko si bogatija od njega, ukoliko si na visoj drustvenoj ljestvici ili ako imas vece znanje i obrazovanje. Nije dozvoljeno umanjivati muzevljev znacaj, unizavati njegovu vrijednost i uzdizati se nad njime. Boziji.Poslanik kaze: "Dzvišeni Allah nece pogledati zenu koja ne zahvaljuje svom muzu iako bez njega ne moze."
 
24. Ne odbijaj bracne duznosti. Boziji Poslanik kaze: "Kada covjek pozove svoju zenu u postelju, a ona to odbije i izazove njegovu srdzbu, meleki ce je proklinjati sve do zore." (Muttefekun alejhi)
Nemoj postiti nafilu-post osim s njegovom dozvolom. Boziji Poslanik kaze: "Zeni nije dozvoljeno da posti u muzevljevom prisustvu bez njegove dozvole, niti da nekog pusta u kucu bez njegove dozvole." (Buhari)
 
25. Ne zaboravi sta je muz ucinio za tebe. Boziji Poslanik spominje da je nezahvalnost zene prema muzu jedan od razloga njenog ulaska u Dzehennem. On to naziva kufrom. Abbasov sin, neka je Allah njima zadovoljan, prenosi da je Boziji Poslanik rekao: "Predocena mi je Vatra i u njoj bjese najvise nezahvalnih zena (kafirki)." Zar one ne priznaju Allaha ? - upitase. "One ne priznaju muza i ne priznaju dobrocinstvo. Kada bi cijeli zivot nekoj od njih činio dobro i samo joj se jedanput zamjerio, ona bi rekla: 'Nikada od tebe nikakvo dobro nisam vidjela.'" (Buhari)115, Nesa'i, Bezzar i Hakim koji kaze da je lanac ovog hadisa vjerodostojan.
 
26. Cuvaj imetak svoga muza. Trosi samo na ono sto ti on dozvoli i seime se slozi. Boziji Poslanik kaze: "Neka zena ne trosi iz kuce svoga muza osim s njegovom dozvolom." Upitase: "Boziji Poslanice, pa zar i hranu?" "To je najbolji dio naseg imetka", odgovori.
 
27. Ako spadas u majke koje rade, nemoj da mislis da je muzu i djeci potreban samo novac. Majka ne moze novcem nadoknaditi ono sto je propustila na humanom planu. Vjestacko mlijeko nikada ne moze nadomjestiti majcino, prirodno mlijeko! Toplina sluskinje ne moze, zamijeniti toplinu majke! Hrana sluskinje-nevjernice ne moze zamijeniti hranu čiste zene! Odgoj nepismene odgajateljice ne moze nadomjestiti odgoj svjesne majke.
28. Ne strepi od posla svoga muza. Veoma je ruzno to sto neke zene kukaju zbog posla njihovih muzeva. A to kukanje biva kroz stvaranje nevolja, neprestano zaljenje, optuzivanje muza za zapostavljanje... ili kroz demonstrativan odlazak u kucu majke...
 
29. Sjeti se da je muz navikao da vidi kako se njegova majka prva budi. Ona zatim budi sve ostale, sprema im dorucak i pomaze malima da se obuku. Njemu nece biti drago da vidi kako mu supruga spava sve dok sunce visoko ne izade!
 
30. Imaj na umu da je kuca puna ljubavi i mira, obostranog postovanja i povjerenja, u kojoj je hrana parce hljeba i casa vode, bolja od kuce pune mesa i najboljih jela u kojoj vladaju svade i nevolje.

preuzeto sa: http://www.sadrvan.com
15.02.2009.

Majke vjernika (Ummehatu-l-mu'minin) - Mejmuna bintu-l-Haris

Mejmuna bintu-l-Haris je posljednja žena koju je Allahov Polanik, s.a.v.s., oženio.
Ona je sestra Ummu-l-Fadl, Lubabe el-Kubra, Harisove kćerke, Abbasove supruge. Oženio ju je u zu-l-ka'detu, sedme godine po Hidžri u vrijeme umre dogovorene sa Kurejšijama, nakon što je obavio umru. Stupio je u bračne odnose s njom na mjestu Seref udaljenom od Mekke devet milja. I umrla je na tom mjestu, Seref, 61. h.g. Tamo je i ukopana. Neki kažu da je umrla 63. godine, a drugi 38. godine po Hidžri. Njen kabur je još uvijek poznat. 

15.02.2009.

Majke vjernika (Ummehatu-l-mu'minin) - Safijja bint Hujejj ibn Ahtab

Safijja bint Hujejj ibn Ahtab, kćerka poglavara plemena Benu-n-Nedir, bila je dio ratnog plijena iz pohoda na Hajber. Kad se obrela kod Dihjea al-Kelbija, on je Poslaniku, s.a.v.s., kazao: "Ona je plemenska princeza i ljepotica. Ne bi trebalo da pripadne nikom drugom nego tebi." Pošto je Poslanik, s.a.v.s., bio obziran prema onima koji su imali visok društveni položaj a potom ga izgubili, uzeo ju je kao slobodnu ženu i oženio se njom. To se desilo sedme godine po hidžri, nakon zauzimanja Hajbera.

Napisao Hfz. Dr. Safvet Halilović  

Preuzeto sa: http://mirisljiljana.blogger.ba/
15.02.2009.

Majke vjernika (Ummehatu-l-mu'minin) - Ummu Habiba Remla bint Ebu Sufjan

Ummu Habiba Remla bint Ebu Sufjan, Ebu Sufjanova kćerka. Ona je bila supruga 'Ubejdullaha ibn Džahša el-Esedija. Rano je, zajedno s mužem, prešla na islam i razišla se sa svojom porodicom. Potom je sa mužem učinila hidžru u Abesiniju. Međutim, nakon kraćeg boravka u Abesiniji, njen muž je prešao na kršćanstvo i ubrzo umro. Nakon toga Remla je u iseljeništvu ostala usamljena. Kad je Poslanik, s.a.v.s., za to saznao, poslao je kralju Nedžašiju dopis u kojem ga je, nakon što je on primio islam, opunumoćio da sklopi brak između Remle i njega, što je Nedžaši i učinio. Tom prilikom, Nedžaši je isplatio Remli mehr (vjenčani dar) od četiti stotine zlatnih dinara. Ummu Habiba se, zbog toga, smatra Poslanikovom suprugom koja je imala najveći mehr.  Poslanik se njom oženio da je izbavi iz usamljenosti i da na taj način uspostavi vezu s njenim ocem Ebu Sufjanom, vodećim mekkanskim prvakom.

Napisao Hfz. Dr. Safvet Halilović  

Preuzeto sa: http://mirisljiljana.blogger.ba/

Noviji postovi | Stariji postovi

Poligamija
<< 10/2011 >>
nedponutosricetpetsub
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031